Home » E-poe üldised tellimistingimused

E-poe üldised tellimistingimused

Tagastamine

Peale too(de)te kättesaamist on tarbijal 14 päeva aega too(de)tega tutvumiseks. Kui ostetud toode tarbijale mingil põhjusel ei sobi, siis on tarbijal võimalus 14 päeva jooksul toode tagastada.
Toote tagastamiseks peate täitma tagastusavalduse vormi ning edastama selle e-posti teel epood@lendtera.ee.
Juhul kui tarbija ei kasuta tagastamiseks tagastusavalduse vormi, palume tagastusavalduses märkida:

– Tellimuse number;
– Toote kättesaamise kuupäev;
– Ostja nimi;
– Tagastava toote nimetus;
– Arvelduskonto number, kellele ja kuhu raha tagastatakse;
– Põhjus, miks soovitakse tootest loobuda.

Tarbija peab tagastusavalduses nimetatud toote tagastama hiljemalt 14 päeva jooksul tagastusavalduse esitamisest. Toode on võimalik tagastada JVS OÜ, Mällo, Lustivere, Jõgevamaa, Eesti.

Enne toote tagastust tutvuge tagastustingimustega.

Toote tagastamisega seotud kulud kannab tarbija, v.a. järgmisel juhtudel:

  • Kui toode on kahjustusega, mida ei olnud võimalik välisel vaatlusel tuvastada ning mis ei ole tekkinud pakendi avamisel;
  • Kui toode ei vasta tarbija tellimuses olevale tootele (s.t. ekslikult saadeti vale toode).

Toode tuleb tagastada originaalpakendis. Tootepakend tuleb avada ettevaatlikult seda kahjustamata. Tagastatav toode (s.h tarvikud) peab olema kasutamata ja rikkumata. Tarbijal on õigus tootega tutvuda viisil, nagu see on lubatud tavapäraselt poes ning tarbija vastutab tootega tutvumisel toote väärtuse vähenemise eest, kui tarbijana olete toodet kasutanud eeltoodust muul viisil. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama tootepakendit ja kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – kasutusjuhendid jne). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus tootele on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (st kõik tooted).

Tarbijal ei ole õigus taganeda talle spetsiaalselt tellitud, toodetud eritoodetest. Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui tellitud toode on valmistaud eritellimusel ning arvestades tellija isiklikke vajadusi või tellija poolt esitatud tingimuste kohaselt. (Näiteks erimõõtu, värvi vms tooted.)

Tagastatud toote eest tasutud ostusumma tagastame vastavalt ostu sooritamisel kasutatud makseviisile 14 päeva jooksul alates tagastatuava kauba jõudmisest meieni. 

Juhul kui toode on saanud tagastamisel kahjustusi või tootel esineb kasutamise tunnused on JVS OÜ-l õigus tagastusest keelduda või leppida kokku asja väärtuse vähendamise hüvitises.

JVS OÜ on asutatud 2013. aastal eesmärgiga pakkuda operatiivset remonditeenust eeskätt metsamasinate hooldamisel ja remondil